Een geleider voor iedere toepassing
Chambrelan geleiders kennen een brede toepassing: ladegeleider, uitschuifgeleider, hanggeleider, plateau geleider, toetsenbordgeleider, meubelgeleider, zit- en statafel geleider, uitschuifstangen en rails, tafelgeleider, verticaal geleider, luchtsluisgeleiding… De toepassingen zijn welhaast onbegrensd.

Chambrelan geleiders zijn betrouwbaar en robuust. Bij rechtstandige montage van de geleiders, paarsgewijs met een gelijkmatig verdeelde belasting zullen de geleiders volledig aan de verwachtingen voldoen.

De voorschriften voor een goede montage zijn:

  1. Gebruik alle aangebrachte bevestigingsgaten
  2. Zorg dat geleiders volkomen evenwijdig worden gemonteerd
  3. Geleiders ten opzichte van elkaar gelijk positioneren
  4. Monteer geleiders op een vlakke ondergrond


Geleiders voor verkoopautomaten

Bij dit type machines, zoals pinautomaten en automaten voor verkoop van kaartjes, koffie en drank of etenswaren is toegankelijkheid van groot belang.

Meer informatie

Rail industrie

Als onze klanten In de rail industrie componenten voor treinen, trams, metrostellen kiezen zijn betrouwbaarheid en een lange levensduur de belangrijkste selectiecriteria. Betrouwbaarheid omdat de veiligheid van passagiers maatgevend is. Betrouwbaarheid ook gelet op de extreme gebruiksomstandigheden: aanmerkelijke wisselingen in weer en temperatuur, langdurige blootstelling aan trillingen en intensief gebruik bij de noodzaak van een lange levensduur van de mechanische onderdelen.

Meer informatie

Industriële machines

Efficiency is een belangrijk uitgangspunt bij industriële productiemachines: machines en werkstations moeten langdurig en vaak onder zware belasting of in een belastende omgeving accuraat blijven functioneren. Een minimale afwijking kan al leiden tot een machinestop en daarmee tot een verminderde efficiency en hogere productiekosten.

Meer informatie

Afdekkap controlepaneel

Deze afdekkap voorkomt ongeautoriseerd gebruik van het controlepaneel.

Meer informatie

Voertuiginrichtingen

Het ontwerp van een speciaal voertuig vraagt vaak om een zorgvuldige selectie van de onderdelen. Deze moeten kunnen voldoen aan de specifieke eisen van de automobielindustrie, wat betreft trillingen, schokken en vochtbestendigheid en ook onder zware omstandigheden optimaal blijven functioneren.

Meer informatie

Electronica behuizingen

Monteren van onderdelen en behuizingen op geleiders zorgen voor snelle en eenvoudige bereikbaarheid voor onderhoudsmonteurs. Deze goedkope oplossing verbetert niet alleen de toegankelijkheid maar bespaart ook ruimte en onderhoudskosten.

Meer informatie

Copyright 2017 CHAMBRELAN - Wettelijke bepalingen - Overzicht van de website