Quantcast

Montage voorschriften

Geleiders zijn ontwikkeld voor rechtstandige montage, paarsgewijs met een gelijkmatig verdeelde belasting

Voorschriften voor een goede montage:

  • Paarsgewijs toepassen,
  • Rechtstandige montage,
  • Gelijkmatig verdeelde belasting,
  • Monteer op een vlakke ondergrond,
  • Gebruik alle aangebrachte bevestigingsgaten,
  • Geleiders gelijk (achterzijde) en evenwijdig monteren,
  • Gebruik de volledige uittrek lengte,
  • Afstand tussen de geleiders minder dan 2 meter,
  • Kamertemperatuur,
  • Voor montage geleiders één maal volledig uittrekken voor correct positioneren kogelkooien.

Bodemmontage / Montage met torsie

Geleiders zijn ontwikkeld voor rechtstandige montage, paarsgewijs met een gelijkmatig verdeelde belasting

Sommige geleiders kunnen worden gebruikt in deze configuratie.

Meer

Bij bodemmontage verminderd het draagvermogen.

De doorbuiging en benodigde uittrekkracht worden groter.

Een vlakke montage vermindert de capaciteit van het rails.

 Bij sommige geleiders is het absoluut noodzakelijk de ruimte voor de geleiders te vergroten (ruimte C in schets) met afstandsringen - niet meegeleverd - teneinde aanlopen als gevolg van doorbuigen van de geleiders te vermijden.

Verticale montage

Geleiders zijn ontwikkeld voor rechtstandige montage, paarsgewijs met een gelijkmatig verdeelde belasting

Sommige geleiders kunnen worden gebruikt in deze configuratie.

Gebruik voor verticale geleiding (beweging op en neer) bij voorkeur een lineair geleider met een loopwagen met kogelomloopsysteem.

Indien telescopische geleiders, ontwikkeld voor horizontale toepassing, verticaal of schuin worden gemonteerd, zullen de kogelkooien door de zwaartekracht naar beneden zakken waardoor de uittreklengte aanzienlijk verminderd.

Met technische aanpassingen kan functie en levensduur van de telescopische geleiders in dergelijke toepassingen worden verbeterd.

Neem contact op voor advies.

Intensief gebruik

Geleiders zijn ontwikkeld voor rechtstandige montage, paarsgewijs met een gelijkmatig verdeelde belasting

Sommige geleiders kunnen worden gebruikt in deze configuratie.

Gebruik voor verticale geleiding (beweging op en neer) bij voorkeur een lineair geleider met een loopwagen met kogelomloopsysteem.

In geval van intensief gebruik of blootstelling aan vibraties en schokken adviseren wij een extra harding met een Nitrotec oppervlaktebehandeling

Meer

Vervuilde omgeving

Geleiders zijn ontwikkeld voor rechtstandige montage, paarsgewijs met een gelijkmatig verdeelde belasting

Sommige geleiders kunnen worden gebruikt in deze configuratie.

Gebruik voor verticale geleiding (beweging op en neer) bij voorkeur een lineair geleider met een loopwagen met kogelomloopsysteem.

In geval van intensief gebruik of blootstelling aan vibraties en schokken adviseren wij een extra harding met een Nitrotec oppervlaktebehandeling

Ophoping van vuil in de geleiders kan tot beschadiging en blokkeren van geleiders leiden.Wij adviseren de geleiders regelmatig schoon te maken en nieuw vet aan te brengen of de geleiders af te schermen.